BELASTINGVRIJ – Bestellingen zijn belastingvrij en worden direct bij u thuis afgeleverd!
Topcoat

Privacybeleid

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL is geregistreerd in het register voor de verwerking van persoonsgegevens onder nr. 9876.

We beschouwen het waarborgen van het recht op bescherming van persoonsgegevens als een fundamentele verbintenis, daarom zullen we alle nodige middelen en inspanningen besteden om uw gegevens te verwerken in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of " AVG "), evenals met alle andere toepasselijke wetgeving. Aangezien transparantie een van de essentiële principes van dit wettelijk kader is, hebben we dit document opgesteld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en beschermen wanneer u met ons communiceert in verband met onze producten en diensten, onder meer via onze website of apps beschikbaar op uw mobiele telefoon.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid periodiek bij te werken en aan te passen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken of wijzigingen in wettelijke vereisten weer te geven. In het geval van een dergelijke wijziging, zullen we de gewijzigde versie van het privacybeleid op onze website weergeven, dus controleer de inhoud van dit privacybeleid regelmatig.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Topcoat is de handelsnaam van CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, een juridische entiteit met de Roemeense nationaliteit, met statutaire zetel in Șos. Olteniței, nee. 232, bl. 23, gesch. A, appartement 21, Sector 4, Boekarest, Roemenië, met ordernummer in het handelsregister J40/18578/2006, unieke belastingregistratiecode RO17829349 (hierna "Topcoat" of "wij"). In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Aangezien we altijd openstaan voor uw mening en u alle aanvullende informatie kunnen verstrekken die u nodig heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, raden we u aan contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming Topcoat op het e-mailadres contact@topcoatgels.be of via post of koerier naar het adres Șos. Olteniței, nee. 232, bl. 23, gesch. A, ap. 21, Sector 4, Boekarest -- met de vermelding: ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming Topcoat.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Over het algemeen verzamelen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, zodat u controle heeft over het soort informatie dat u ons geeft. Wij ontvangen bijvoorbeeld de volgende informatie van u:

We kunnen ook bepaalde informatie over uw gedrag tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, opslaan en verder verwerken om uw online ervaring te personaliseren en u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw profiel.

Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens, die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn opgenomen in bijzondere categorieën persoonsgegevens. Ook van minderjarigen onder de 16 jaar willen wij geen gegevens verzamelen of verwerken.

Wat zijn de doeleinden en gronden van de verwerking?

Wij zullen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Om de services Topcoat in uw voordeel te leveren. Dit algemene doel kan, indien van toepassing, het volgende omvatten:

De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is in de meeste gevallen noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een contract tussen Topcoat en u. Ook zijn bepaalde verwerkingen die voor deze doeleinden worden uitgevoerd, vereist door de toepasselijke wetgeving, waaronder belasting- en boekhoudwetgeving.

2. Om onze diensten te verbeteren. We willen je altijd de beste winkelervaring bieden. Hiervoor kunnen we bepaalde informatie met betrekking tot uw koopgedrag verzamelen en gebruiken, kunnen we u uitnodigen om tevredenheidsenquêtes in te vullen na het voltooien van een bestelling, of we kunnen, rechtstreeks of met de hulp van partners, studies en marktonderzoek uitvoeren. We baseren deze activiteiten op ons legitieme belang bij het uitvoeren van commerciële activiteiten, waarbij we er altijd voor zorgen dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast.

3. Voor marketingdoeleinden. We willen u op de hoogte houden van de beste aanbiedingen voor de producten waarin u geïnteresseerd bent. In dit verband kunnen we u, via elektronische communicatiekanalen, algemene en thematische nieuwsbrieven, informatie sturen over producten die vergelijkbaar of complementair zijn aan de producten die u hebt gekocht of getoond interesse in aankopen, evenals andere soortgelijke commerciële communicatie, en we kunnen gepersonaliseerde aanbevelingen op onze site weergeven. Om u te voorzien van informatie die voor u interessant is, kunnen wij bepaalde gegevens met betrekking tot uw koopgedrag (bijvoorbeeld: bekeken en/of gekochte producten) gebruiken om een profiel voor u aan te maken. Wij zorgen er altijd voor dat deze verwerking wordt uitgevoerd met respect voor uw rechten en vrijheden, en dat de beslissingen die op basis daarvan worden genomen geen rechtsgevolgen voor u hebben en u niet in vergelijkbare mate treffen.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw toestemming intrekken door:

In bepaalde situaties kunnen we onze marketingactiviteiten baseren op ons legitieme belang bij het promoten en ontwikkelen van ons bedrijf. In elke situatie waarin we informatie over u gebruiken voor ons legitieme belang, zorgen we ervoor en nemen we alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast. U kunt ons echter op elk moment, via de hierboven beschreven middelen, verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden stop te zetten, en we zullen zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen.

4. Om onze legitieme belangen te verdedigen. Er kunnen situaties zijn waarin we informatie zullen gebruiken of delen om onze rechten en zaken te beschermen. Deze kunnen zijn:

De algemene basis voor dit soort verwerking is ons legitieme belang bij het verdedigen van onze commerciële activiteiten, met dien verstande dat we ervoor zorgen dat alle maatregelen die we nemen een evenwicht garanderen tussen onze belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden. Ook baseren wij onze verwerking in bepaalde gevallen op wettelijke bepalingen zoals de verplichting om te zorgen voor de bescherming van activa en kostbaarheden voorzien door de toepasselijke wetgeving op dit gebied.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Als algemene regel bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang u klant bent Topcoat. U kunt ons op elk moment verzoeken om bepaalde informatie te verwijderen, en wij zullen aan dergelijke verzoeken voldoen, onder voorbehoud van het bewaren van bepaalde informatie indien de toepasselijke wetgeving of onze legitieme belangen dit vereisen. De algemene regel is om de informatie met betrekking tot de geplaatste bestellingen te bewaren gedurende een periode van 10 jaar vanaf het moment van voltooiing van de bestelling. Net als in de vorige situatie, kunnen we bepaalde gegevens bewaren nadat deze periode is verstreken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of onze legitieme belangen.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestand, bestaande uit letters en cijfers, dat wordt opgeslagen op de computer, mobiele telefoon, tablet of andere apparatuur van de gebruiker waarmee toegang wordt verkregen tot internet. De cookie wordt geplaatst op verzoek van een server aan een browser en is volledig passief. Het bevat geen software, virussen of spyware en heeft geen toegang tot informatie op de computer, mobiele telefoon of tablet van de gebruiker.

Deze bestanden maken het mogelijk om de terminal van de gebruiker te herkennen en de inhoud op een relevante manier te presenteren, aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker. Cookies bieden gebruikers een prettige browse-ervaring en ondersteunen onze inspanningen om gebruikers comfortabele diensten te bieden. Ze worden ook gebruikt bij het opstellen van anonieme geaggregeerde statistieken die ons helpen begrijpen hoe een gebruiker profiteert van onze site, waardoor we de structuur en inhoud kunnen verbeteren, met uitzondering van de persoonlijke identificatie van de gebruiker.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken twee soorten cookies: permanent en per sessie. De laatste zijn tijdelijke bestanden die in de terminal van de gebruiker blijven totdat de sessie eindigt of de applicatie of browser wordt gesloten. Vaste bestanden blijven op de computer, mobiele telefoon of tablet van de gebruiker staan voor een periode binnen de cookieparameters of totdat ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd.

Hoe worden cookies door onze site gebruikt?

Een bezoek aan de Topcoat site kan de volgende soorten cookies plaatsen:

Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze cookies vereisen geen voorafgaande toestemming om naar uw apparaat te worden gedownload. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd, maar in dat geval werken bepaalde onderdelen van onze website niet correct (bijvoorbeeld: het winkelwagentje).

Cookies ingesteld door Topcoat:

Cookies ingesteld door derden:

Naar wie sturen wij uw persoonsgegevens?

In voorkomend geval kunnen we bepaalde van uw persoonlijke gegevens verzenden of toegang verlenen tot de volgende categorieën ontvangers:

Als we wettelijk verplicht zijn, of als het nodig is om een legitiem belang te verdedigen, kunnen we ook bepaalde persoonsgegevens aan overheidsinstanties bekendmaken. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot uw gegevens door privaatrechtelijke derden plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en vertrouwelijkheid van informatie, op basis van met hen gesloten contracten.

Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?

Momenteel bewaren en verwerken we uw persoonsgegevens op het grondgebied van Roemenië, Oostenrijk en Finland. Van tijd tot tijd kunnen we echter bepaalde van uw persoonlijke gegevens overdragen aan entiteiten buiten deze landen. Deze entiteiten kunnen zich in de Europese Unie of buiten de Unie bevinden, ook in landen waarvan de Europese Commissie niet heeft erkend dat ze een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens hebben.

We zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt behandeld om uw rechten en belangen te beschermen. Doorgiften aan dienstverleners en andere derde partijen zullen altijd worden beschermd door contractuele verbintenissen en, waar van toepassing, andere waarborgen, zoals standaard contractbepalingen die zijn uitgegeven door de Europese Commissie of certificeringsregelingen zoals het privacyschild voor de bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen vanuit de EU naar de Verenigde Staten van Amerika.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens om meer te weten te komen over de landen waarnaar we uw gegevens overdragen en de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen met betrekking tot deze overdrachten.

Hoe beschermen we de veiligheid van uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen in overeenstemming met de industrienormen. We bewaren uw persoonlijke gegevens op beveiligde servers en zorgen voor redundantie van de opslag. Voor het doen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van de betalingsverwerker Stripe. Alle betalingsinformatie wordt versleuteld met behulp van SSL-technologie.

Ondanks de maatregelen die zijn genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, vestigen wij uw aandacht op het feit dat de overdracht van informatie via internet in het algemeen of via andere openbare netwerken niet volledig veilig is en het risico bestaat dat de gegevens worden gezien en gebruikt door derden onbevoegd. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke kwetsbaarheden van systemen die niet onder onze controle staan.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming erkent een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om inzage in uw gegevens, correctie van eventuele fouten in onze bestanden en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of naar de rechter te stappen. Indien van toepassing kunt u ook profiteren van het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Let op de volgende punten als u deze rechten wilt uitoefenen:

De gedekte rechten en hun beschrijving

Toegang | U kunt ons vragen:

Rectificatie | U kunt ons vragen om uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. We kunnen proberen de juistheid van de gegevens te verifiëren voordat we deze corrigeren.

Gegevens verwijderen | U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, maar alleen als:

Wij zijn niet verplicht om gevolg te geven aan uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin we niet verplicht zijn om aan uw verzoek om gegevensverwijdering te voldoen, hoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin we uw verzoek kunnen weigeren.

Beperking van gegevensverwerking | U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:

We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een beperkingsverzoek als:

Gegevensportabiliteit | U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, of u kunt verzoeken dat deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder worden overgedragen, maar in elk geval alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met u; en de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

De oppositie | U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven dit belang. U kunt ook te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, in welk geval wij deze verwerking zo spoedig mogelijk stopzetten.

Geautomatiseerde besluitvorming | U kunt verzoeken om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, maar alleen als dat besluit rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins op vergelijkbare en significante wijze treft. Dit recht geldt niet als het besluit dat via geautomatiseerde besluitvorming wordt genomen voor ons noodzakelijk is om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, wettelijk is toegestaan en er voldoende waarborgen zijn voor uw rechten en vrijheden, of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming .

claims

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In Roemenië zijn de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als volgt:

De Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de Verwerking van Persoonsgegevens
Boulevard Generaal Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Boekarest, Roemenië
Telefoon: +40318059211 of +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Zonder afbreuk te doen aan uw recht om te allen tijde contact met de toezichthoudende autoriteit op te nemen, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen en we beloven dat we er alles aan zullen doen om eventuele problemen in der minne op te lossen.

We herinneren u eraan dat u te allen tijde contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming Topcoat door uw verzoek op een van de volgende manieren in te dienen: